logo

Realizované projekty Muzika Judaika

Z deníku hraběnky M.
Odkaz Berty
Suttnerové Kinské

Královna Koloběžka 1.
Shalom Winton
MAŽIF-3
Koncert k 70. narozeninám
MAŽIF-2
Děti Wintonovi
Koncert pro sira Nicholase Wintona
Židovské housle v Praze 2.
Židovské housle v Praze 1.
MAZKERET
MAŽIF-1
20. výročí Šarbilach
Umění milovat život
Chaim Be Tikva


plakát chaim be tikva

MAZKERET (Tikva le Chaim)

Mimořádný zahajovací koncert

Nejzávažnější - také finančně nejnáročnější – projekt letošního ročníku festivalu Lesní roh Praha 2012 se uskuteční hned na mimořádném zahajovacím koncertě 4.8. 2012 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, a bude zároveň i závěrečným koncertem 19. ročníku Mezinárodního festivalu komorní hry Ameropa. Na takto rozsáhlou akci zde spojí Cornissimo s Ameropou a také s občanským sdružením Muzika Judaika své organizační i finanční síly.

Humanitní zaměření dramaturgie letošního festivalu Ameropa 2012: "In Remembering - Arts Resistance in Europe's 20th century" Multicultural Humanitarian Project, a také nezapomenutelná zkušenost z premiéry symfonie hudebního skladatele Jaromira Vogela, laureáta Světové ceny A. Dvořáka, Evropské ceny G. Mahlera, Evropské medaile F. Kafky a Ceny Euro Pragensis Ars, dedikované siru Nicholasi Wintonovi a památce obětí holocaustu,Chaim be Tikva (z prostředí terezínského ghetta za 2. světové války) na sklonku minulého roku, daly vzniknout myšlence požádat tohoto autora, zastoupeného sdružením Muzika Judaika, o nové speciální dílo. Na tento popud vznikl cyklus symfonických básní evokujících události období holokaustu.

Není sporu, že holocaust patří k nejodpornějším zločinům v dějinách. Považujeme za povinnost vůči zavražděným, ale i vůči nám, živým, vzít si z onoho úděsného období poučení, a předpokládáme, že i náš projekt přispěje k tomuto záměru. Myšlenky holocaustu stále žijí v neonacistických kruzích a je třeba na jejich hrůznost neustále upozorňovat. Je důležité, aby se zajména mladí lidé naučili brát tuto věc nejen jako historickou událost, ale aby se také dokázali do ní vžít. Nejlepší cestou, jak přispět k udržení povědomí o hrozbě zla, a varovat další generace, je připomínat neustále v jakékoli podobě, v našem případě hudbou.

Premiéra rozsáhlé skladby „Mazkeret – Tikva le Chaim“, v překladu z hebrejštiny „Vzpomínka – Naděje na život“ pro symfonický orchestr, smíšený pěvecký sbor, dětský sbor, sólový lesní roh a vokální i další instrumentální sólisty, podtrhne stále znovu a více aktuální jedinečnou myšlenku tolerance, humanity a spolupráce, a klade si za cíl vyslat toto mezinárodní poselství z letní Prahy co nejemotivnějším umělecky ztvárněným způsobem.

Mezi symfonickymi větami skladby, jako její součást, zazní 2 Intermezza pro klavírní trio a dětský komorní soubor. Tato intermezza, spolu s vítěznou skladbou soutěže „Ameropa Concertante Competition“ pro vstupní část koncertu, nastuduje Ameropa během svého pražského pobytu. K provedení symfonie je dále přizván německý pěvecký sbor Kammerchor Freiburg, smíšený sbor pražského Hlaholu, komorní sbor La gioia a dětský pěvecký sbor Camerata Praha. Nyní finalizujeme jména mezinárodních sólistů, kteří na koncertě vystoupí za doprovodu orchestru Camerata filarmonica Bohemia, rozšířeného také o umělce z festivalu Ameropa. Dirigenty koncertu budou Vadim Mazo a Jiří Havlík.

Letošní strategická spolupráce s Ameropou a Muzikou Judaikou

Jestliže se účastníci Ameropy 2012 během 3 týdnů letošního léta budou zabývat „osvobozující rolí hudby v čase nesvobody“, budou interpretovat komorní hudbu mnoha zemí včetně např. Polska, Holandska, Francie, Německa, Česka (naši čeští autoři budou zastoupeni díly vzniklými v terezínském ghettu), Terezín a Památník navštíví a budou zde mít koncert, je to téma plně konvenující se závažnou ideovou náplní, jakou v sobě nese tento mimořádný symfonický koncert s hudbou Jaromíra Vogela.

Očekávaný efekt

Účastníkům Ameropy umožní koncert v Rudolfinu završení zážitků ze 3 týdnů předchozí stáže. Pro účastníky Hornclass bude tento koncert mimořádným začátkem jejich uměleckého pobytu v ČR. Muzika Judaika získá profesionální partnery pro uvedení díla Jaromíra Vogela a řadu kontaktů pro svoji další činnost v šíření židovské hudby a kultury.

Pro návštěvníky koncertu, celého festivalu Lesní roh Praha a doufáme, že prostřednictvím medií i pro širší veřejnost, přáli bychom si, aby se stal oním hlasem, připomínajícím z letní Prahy myšlenky svobody, tolerance, humanity a přátelské spolupráce.

Věříme, že i přátelské setkání všech účinkujících, včetně hostů ze zahraničí a profesionálních umělců z Česka na společenském soaré, na které bychom Vás rádi také co nejsrdečněji po koncertě v prostorách Rudolfina pozvali, bude spojovat nejen jednotlivé tóny, koncerty, interprety, umělce a myšlenky, ale především LIDI samotné...

Jiří Havlík - Cornissimo Prague o.s.

Ada Slivanská - Ameropa o.s.

Blanka Vogelová - Muzika Judaika