logo

Realizované projekty Muzika Judaika

Z deníku hraběnky M.
Odkaz Berty
Suttnerové Kinské

Královna Koloběžka 1.
Shalom Winton
MAŽIF-3
Koncert k 70. narozeninám
MAŽIF-2
Děti Wintonovi
Koncert pro sira Nicholase Wintona
Židovské housle v Praze 2.
Židovské housle v Praze 1.
MAZKERET
MAŽIF-1
20. výročí Šarbilach
Umění milovat život
Chaim Be Tikva


plakát MAŽIF

MAŽIF-1 - Malý židovský festival

Vážení přátelé,

Vzhledem k tomu, že v současné době je v české republice spousta různých festivalů, v nichž bohužel převládá někdy jednotvárný styl rocku a techna, napadlo nás před nějakým časem, že bylo bylo dobré dát prostor i jiným druhům hudby, v našem případě židovské a uspořádat v Praze menší festival. Proto vznikl název MAŽIF – malý židovský festival.

Představení je určeno nejen pro dospělé publikum ale i pro mládež a předpokládáme, že je to velká příležitost, jak lépe poznat židovskou kulturu, která zaujme právě svojí originalitou. Tento projekt tedy nebude mít jen osvětové, ale i edukativní poslání. Židovská hudba prošla obrovským vývojem, do něhož nesmírně krutě zasáhl holocaust a pogromy židovského národa.

V Čechách a hlavně v Praze existovala již před válkou velká židovská komunita, vycházely knihy, fungovala zde divadla a kavárny, hrála se židovská hudba. Po válce a po holocaustu židovská kultura v Čechách upadala, nenastal tedy žádný vývoj. Až po devadesátých letech zaznamenala vzestupnou tendenci a zájem veřejnosti. Pronikla k nám aškenázská a sefardská hudba v jazyce jidiš a ladino, začaly vznikat pozvolna soubory a účinkovat samostatní interpreti.Většinou se v současnosti hrají tradicionály - původní židovské písně, účinkující je přizpůsobují svému obsazení a možnostem. Některé soubory se snaží dokonce o vlastní tvorbu. Této hudbě kdysi hrozil zánik, ale je dobře, že k němu nedošlo, především i díky tomu, že mladá generace pochopila, jaký ohromný kus lidské historie se v ní ukrývá. A tak se stala židovská hudba jedním z obdivovaných a interpretovaných hudebních žánrů.

Věříme, že bude tento festival vnímán v budoucnu laickou i odbornou veřejností jako pevná a stabilní součást hudební scény.

Kulturní dům Kvíz nám poskytl zázemí a chce návštěvníkům přiblížit netradiční hudbu, která není tak vzdálená, jak by se mohlo zdát.

Židovské písně jsou jistým způsobem vlastní všem lidem na světě. Na jazyku ani kultuře nezáleží. Kvalitní muzika otevírá lidská srdce a melodie, které zazní na malém židovském festiválku v kulturním domě v Kyjích, tuto schopnost určitě mají. Naším cílem především je, abyste si poslechli dobrou hudbu a skvěle se pobavili.

V rámci zahajovacího 1. letošního ročníku MAŽIF vystoupí: ESTER, MAKABARA, MENORAH, SHIRAH a ethno-symfonetický orchestr Jaromíra Vogela ŠARBILACH, který diriguje Pavel Trojan Jr.

Vstupné: 90/45 Kč. Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách KD Kviz přímo v programu kulturních akcí, nebo na adrese info@kvizpraha14.cz či tel.: 266 712 465. Informace o dopravním spojení naleznete taktéž na stránkách KD Kviz.

Těšíme se na vaši účast a doufáme, že na 1. ročník MAŽIF 2012 naváže i další.