logo

MAŽIF VIII. malý židovský festival

Přínos:

Pojetím festivalu se chceme odlišit od běžné festivalové tvorby, upoutat pozornost širokého spektra diváků a vytvořit univerzální projekt, který osloví publikum všech generací. Jeho realizací hodláme také přispět k obohacení hudebního života Prahy 1 a okolí. Projekt je určen jak pro dospělé, tak školní a seniorské publikum. Festival má již široký ohlas publika a z toho vyplývající stoupající návštěvnost.

V minulých letech jsme zrealizovali 7.ročníků festivalu MAŽIF, řadu divadelních představení, přednášek, výstav a koncertů v Praze i v celé ČR, dále několik premiér symfonických svit hudebního skladatele Jaromíra Vogela věnovaných významným událostem či osobnostem (Sir Nicholas Winton, Rabbi Low, Franz Kafka, Arnošt Lustig, výročí státu Izrael, Yad Vashem aj). Spolupracujeme také s hendikepovanými umělci a pomáháme s dramaturgií festivalů v dalších městech ČR.

Dramaturgie projektu:

V průběhu několika dnů festivalu MAŽIF VIII. představime umělce z ČR a zahraničí. Od vzniku malého židovského festivalu MAŽIF se snažíme zapojit další partnery, organizace a hlavně kulturní zařízení v dalších městských částech Prahy, kteří se podílejí finančně i organizačně na našem projektu. Každoročně dáváme možnost dětem a mládeži ze ZUŠ vystoupit s profesionálními umělci. Originalitou festivalu je světová premiéra symfonické svity hudebního skladatele Jaromíra Vogela HaMelech Šlomo (Král Šalomoun) v neobvyklém provedení a s originálními hudebními nástroji. V roce 2019 přiblížíme posluchačům známou část židovské historie v souvislosti s příběhem Krále Šalomouna a jeho díla Píseň písní. MAŽIF VIII. nabídne opět jiný pohled na židovskou kulturu. Nelze si nepřipomenout, že i v hrůzách holocaustu v koncentračních táborech pomáhala slova Šalomounova Židům leckdy k přežití a překlenutí bezmoci. Poskytovala jim i určitou naději.

Propagační strategie projektu:

Propagace VIII. ročníku malého židovského festivalu a premiéry symfonické svity HaMelech Šlomo (Král Šalomoun) proběhne formou letáků, které budou rozšiřovány v synagogách, vybraných prodejnách upomínkových předmětů či prodejnách knih i hudebnin Prahy, výlepem plakátů v ulicích v centru Prahy, prostřednictvím webových stránek zúčastněných organizací, nebo na plazmových obrazovkách na vybraných pobočkách Městské knihovny v Praze, ČVUT, dále v tištěných kulturních přehledech, časopisech a v denním tisku.

Dnes je židovství v myslích mnoha lidí spojováno především s politikou. Rozsah tohoto vlivu však je mnohem širší: pořady kulturní, vzdělávací, náboženské. Proto chceme především občanům Prahy poskytnout nevšední kulturní zážitek a obohatit je o nové pocity a vjemy právě prostřednictvím působení hudebního vlivu s důrazem především na mladé posluchače.

PROGRAM MAŽIF VIII.

1.4.2019 Praha 1, Maiselova synagoga, Maiselova 10
Shalosh (Izrael)
Lenka Lichtenberg kvartet (Kanada)

2.4.2019 Chodovská tvrz Praha 4 koncert
Pichler Truhlar Music (Rakousko)

3.4.20174 19,00 hodin Atrium koncert
Budapest Klezmer Band (Slovensko)

4.4.2019 Městská knihovna v Praze 1
Klezmer Techter (Německo)
Kaschauer Klezmer Band (Slovensko)

Projekce obrazů židovských výtvarníků (Hana Lisa Omer, Michail Ščigol, J.V.Andrle, Ivan Bukovský)

5.4.2019 Divadlo U Valšů, Praha 1 - židovské odpoledne pro seniory
Lenka Lichtenberg kvartet (Kanada)

7.4.2019 Dům národnostních menšin, Praha 2
Alexander Shonert (Rusko)
Hudba pod Davidovou hvězdou přednáška hudebního skladatele Jaromíra Vogela o historii židovské hudby doplněnou o hudební ukázky v dramaturgii Blanka Vogelové.

8.4. 2019 Waldesův dům v Praze 10
MAKABARA vokální trio (ČR)
Vernisáž výstavy izraelské autorky Hanalisy Omer
Stopy židovské přítomnosti ve Vršovicích přednáška PhDr. Petr Kovaříka (básníka, prozaika a literárního historika)

10.4.2019 Betlémská kaple, Praha1
HaMelech Šlomo (Král Šalomoun) světová premiéra symfonické svity Jaromíra Vogela, účinkuje česko-německý symfonický orchestr, solisté, recitátoři a dětský komorní soubor. Diriguje Jan Šrámek, solo na housle René Kubelík.

Anotace HaMelech Šlomo.

Život a dílo krále Šalomouna (hebrejsky HaMelech Šlomo) byly dle biblických i historických pramenů tak bohaté a naplněné skutky, že považujeme za jediné vhodné ztvárnění ve velké formě – symfonické svitě, vytvořené na počest a k oslavě tohoto krále králů, jež je již tři tisíciletí symbolem moudrosti, tvořivosti a úžasné básnické velkoleposti. Jde o projekt ryze "starozákonní" takže na úvod všech tří symfonických vět zazní šofar. Dále pak antifonní formou uvedeme hlavní téma skladby, což byl v historickém kontextu běžný způsob hudebního projevu. Responsoriální počáteční forma pozvolna přejde do kompozice ovlivněné církevními mody, aby byla navozena historická nálada.

Ze starověké židovské hudební kultury se z doby před 3 000 lety mohl dochovat jen náznak jakéhosi hudebního stylu v synagogálních písních, který formou předávání z generace na generaci pravděpodobně v průběhu staletí poznal mnohé změny do doby, než se začal zaznamenávat v notové formě. To opodstatňuje autorův záměr uchopit a zpracovávat dílo, aby vytvořil dojem historické nálady. Věty budou tradičně propojeny intermezzy v podobě žalmů, kontrastujícími s velkoorchestrálním pojetím hlavních vět. Závěrečná 3.věta je věnována Shalomounovu dílu Shir ha shirim - Píseň písní, která bude provedena formou melodramu, tzn. recitace propojená a podložená hudbou.


(Změna programu vyhrazena)