logo
program MAŽIF

Festival MAŽIF 5.
(MALÝ ŽIDOVSKÝ FESTIVAL)

http://mazif-com.webnode.cz/

Pátý ročník malého židovského festivalu věnujeme přátelům Izraele, příznivcům židovské hudby a milovníkům ptactva. Uvedeme ho od 18.4.- 28.4.2016 v Praze v Jeruzalémské synagoze a v Městské knihovně (velký sál).

Vycházíme jednak ze zájmu o předchozí čtyři ročníky naší dlouhodobě míněné akce, a hlavně chceme naplnit svůj záměr, přiblížit domácímu i zahraničnímu publiku kulturu národa, žijícího i na území České republiky.

V roce 2016 uvítáme umělce z České republiky, USA, Maďarska a Slovenska. Uslyšíme umělce z Kanady, Izraele a Německa. Tento ročník bude bude věnován opět umělcům, interpretům a skladatelům zabývajícím se židovskou hudbou ať už z chasidské, aškenázské či jiné oblasti.

Jeden ze dnů festivalu bude věnován prezentaci symfonické skladby hudebního skladatele Jaromíra Vogela s názvem Duchifat-Ciporah, v překladu z hebrejštiny dudek-ptáček, který je zmiňován v židovských legendách o králi Šalomounovi a královně ze Sáby. Vyskytuje po celém Izraeli. Židé mu říkají „Mojžíšův pták“ a věří, že je jednoho dne zvuk jeho hlasu přenese do Jeruzaléma. Při poslechu Vogelova díla se do této nádherné země přenesete také. Unikátní dílo je zkomponováno pro dětský symfonický orchestr, dětský kvintet (intermezza) a dětský sbor.

Ve zvuku mnohých nástrojů je ukrytý zpěv ptáků. Např. flétna, pikola, housle. Ale rovněž i v různých zvukomalebných a Orffovských nástrojích lze objevit ptačí hlasy. Zapojením dětských " muzikantů" do tohoto projektu chceme ukázat, kolik má hudba a ptačí zpěv společného a také udělat radost všem,, kteří se rádi připojí svým podílem na realizaci projektu.

Informace o projektu: MUZIKA JUDAIKA z.s.
Blanka Vogelová
101 00 Praha 10, Voroněžská 26/330
IČO: 22836357
Mobil a tel.spojení : 739 020 260, 737 342 266
Číslo účtu: ČSOB - Poštovní banka 239301104/0300
www.vogelavos.cz