logo

Realizované projekty

MAŽIF VII.
Z deníku hraběnky M.
Koncerty Alexandra
Shonerta

Co by se vám mohlo líbit
Mažif VI.
Mažif 5.
Shalom Winton
Mažif IV.
Odkaz Berty
Suttnerové Kinské

Královna Koloběžka 1.
Shalom Winton
MAŽIF-3
Koncert k 70. narozeninám
MAŽIF-2
Děti Wintonovi
Koncert pro sira Nicholase Wintona
Židovské housle v Praze 2.
Židovské housle v Praze 1.
MAZKERET
MAŽIF-1
20. výročí Šarbilach
Umění milovat život
Chaim Be Tikva


Shalom Winton - Pocta siru Nicholasi Wintonovi

fotografie z představení

Muzika Judaika uvádí na počest sira Nicholase Wintona, který zachránil z území okupovaného Československa 669 dětí před smrtí v koncentračních táborech symfonickou svitu Shalom Winton od hudebního skladatele Jaromíra Vogela.

23.10.2015 v Betlémské kapli v Praze od 19,30 hodin.

Již to, že se dožil v plné síle požehnaného věku 106. let svědčí o něčem mimořádném. Byl pravděpodobně vyvoleným člověkem a tudíž jeho " glorifikace " i snahy vnímavých lidí o jeho nezapomenutelnost, jak pojmenováním náměstí či Hlavního nádraží jménem Wintonovým, tak i naše poděkování pomocí oslavné symfonické hudby by mělo být jednotícím momentem k dokonalému oslavení tohoto člověka, jehož jméno by se mělo stát symbolem hrdinství, obětavosti a lásky. Bez jeho lidství by bylo na světě nejspíše o téměř šest tisíc lidí méně - zhruba tolik dnes čítají rodiny zachráněných dětí.

Sir Nicholas Winton byl za své činy několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu. Prezident Václav Havel mu v roce 1998 udělil vysoké české státní vyznamenání, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, od Prezidenta ČR Miloše Zemana obdržel nejvyšší české státní vyznamenání Řád Bílého lva. Winton byl také navržen i na Nobelovu cenu za mír. O siru Wintonovi mluvíme a píšeme již v perfektu, neboť 1. července odešel, v úžasném věku 106 let, do mnohokrát zaslouženého nebe. Věříme však, že všechny naše pozitivní emoce vyvolané hudbou jeho duše zachytí. Nadčasový záměr symfonické svity Shalom Winton je provázán s životem každého z nás, kdo považuje důstojnost, etiku a svobodu za důležité mravní hodnoty.

Uvedení díla jako poctu pro sira Nicholase Wintona realizujeme za pomoci grantů a sponzorských darů. Bude nám ctí, když přijmete naše pozvání.

Informace na: http://shalom-winton.webnode.cz