logo

Realizované projekty Muzika Judaika

Z deníku hraběnky M.
Odkaz Berty
Suttnerové Kinské

Královna Koloběžka 1.
Shalom Winton
MAŽIF-3
Koncert k 70. narozeninám
MAŽIF-2
Děti Wintonovi
Koncert pro sira Nicholase Wintona
Židovské housle v Praze 2.
Židovské housle v Praze 1.
MAZKERET
MAŽIF-1
20. výročí Šarbilach
Umění milovat život
Chaim Be Tikvaprogram MAŽIF

Odkaz Berty Suttnerové - Kinské

Muzika Judaika připravuje literárně hudební pořad, kterým bychom chtěli připomenout životní příběh této výjimečné ženy devatenáctého století. Většina současníků považovala pražskou rodačku Bertu Suttnerovou - Kinskou za utopistku, protože celý svůj život věnovala boji za udržení světového míru. Její úsilí však bylo korunovanáno udělením Nobelovy ceny za mír, kterou obdržela v roce 1905 jako první žena v historii. Řízením osudu zemřela jen několik dní (21.června 1914) před vypuknutím 1.světové války (28.června 1914), před níž lidstvo varovala.

V červnu příštího roku uplyne 100 let od této světové události a současně sto let od završení Bertina velmi dramatického a tím také zajímavého osudu. Náš pořad by měl být adekvátní připomínkou a zároveň uměleckým zážitkem, jehož prostřednictvím budeme chtít divákům, zejména z řad mladé generace, přiblížit jak Bertin osobní příběh, tak odkaz jejích myšlenek pro současnost, v níž bohužel ani po sto letech nezanikla hrozba nejrůznějších válečných konfliktů.

Literární prací a činností pro zachování míru se Berta Suttnerová řadí do čela obránců humanistických idejí v Evropě druhé poloviny devatenáctého století. Zejména česko-rakouský region může být na její příslušnost k němu hrdý. Bohužel, mezi dnešní generací v naší vlasti je Suttnerová téměř neznámá. Na rozdíl od České republiky jsou v Rakousku a v Německu po ní pojmenované ulice, náměstí v Bonnu, její jméno nese i gymnázium v Berlíně a Vídni, kde již řadu let existuje také Společnost Berty Suttnerové, zabývající se odkazem jejích myšlenek. Ve skandinávských zemích se život a dílo B.Suttnerové stalo námětem pro stovky knih a rozhlasových pořadů.

Svůj dluh vůči této ženě, vzbuzující úctu a obdiv celého světa, splatila Česká republika částečně uspořádáním mezinárodní konference, která se uskutečnila v listopadu 2005 v budově Senátu ČR. Význam odkazu Berty Suttnerové pro současnost podtrhla nejen účast předních českých politiků, ale i přítomnost významných delegátů ze světa, v čele se zástupci Mezinárodního mírového výboru v New Yorku, Mírového kongresu v Ženevě, či Nobelova Institutu v Oslu. Všichni zúčastnění hovořili o Bertě Suttnerové jako o výjimečné osobnosti, na jejíž odkaz by svět neměl zapomínat. Konkrétní připomínkou života a díla baronky Berty Suttnerové - Kinské byl také 5ti dílný dokumentární cyklus režisérky Olgy Struskové, který vznikl pro ČT ve spolupráci se Společností Berty Suttnerové, založené v ČR v únoru 2003. Posledním uměleckým počinem, týkajícím se Berty Suttnerové-Kinské bylo scénické čtení, které pod názvem Umění milovat život uvedlo Vršovické divadlo Mana počátkem prosince 2011. Autorem byl dr.Ladislav Řezníček, režisérkou Olga Strusková, autorem hudby Jaromír Vogel, hráli Radka Tesárková, Kateřina Dušková a Josef Hervert, produkovala Blanka Vogelová - Muzika Judaika.

Projekt, kterým chceme navázat na předchozí úspěšný pořad Umění milovat život, by měl být vzhledem k velkým a neopomenutelným výročím nejen uměleckou, ale i společenskou událostí. Proto na něm budou spolupracovat již osvědčení tvůrci – autorka a režisérka Olga Strusková, autor hudby Jaromír Vogel a produkční Blanka Vogelová, dále výrazní herečtí interpreti Josef Somr (nebo Alfréd Strejček), Marta Vančurová (nebo Marie Drahokoupilová), Jan Čenský (nebo Jan Zadražil), pohybové spolupráce se ujme Vlastimil Harapes, scénické a výtvarné stránky doc. Eliška Nová-Kachyňová.Text vznikne na základě dramatizace knihy přední rakouské historičky a spisovatelky Brigitte Hamann, jejíž kniha „Bertha von Suttner - Život pro mír“ u nás vyšla ve vynikajícím překladu Aleny Bláhové.

Na realizaci projektu se kromě Muzika Judaika bude podílet Společnost Berty Suttnerové v ČR, Rakouské kulturní fórum v Praze a Spolek Praha-Cáchy/Aachen. Premiéra se uskuteční počátkem června 2014 v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce, v sídle Spolku Praha/Cáchy, reprízy ve Vršovickém divadla Mana, představení pro školy ve velkém sále Domu národnostních menšin. Počítáme rovněž s představením v Rakouském kulturním fóru v Praze a v Českém centru ve Vídni.